Letní tábor HAMERNICE - Tábornický klub Smrček

Táborový řád

 

TÁBOROVÝ ŘÁD - Povinnosti účastníka tábora

Každý táborník dodržuje táborový řád – děti jsou seznámeny s táborovým řádem po příjezdu na tábor.
Dítě dbá pokynů vedoucích a instruktorů.
Nesmí bez souhlasu vedoucích opustit tábor.
Při táborových akcích se bez dovolení vedoucího nevzdaluje od oddílu.
Koupe se na určených místech za dozoru vedoucích.
Dodržuje osobní hygienu, dbá na pořádek ve stanu a jeho okolí.
Jakékoliv zdravotní a jiné problémy ohlásí okamžitě
zdravotnici, vedoucímu nebo hlavnímu vedoucímu tábora.
Pokud zjevně poškodí nebo zničí táborové vybavení nebo osobní
věci některého účastníka je povinen věc plně uhradit.
Přírodu chrání – je pouze jejím návštěvníkem.
Nezatracuje slabší a menším vždy pomůže.
Bojuje pro dobro věci, ale ne na úkor ostatních.
Nepožívá alkohol, cigarety, neprovozuje jiné záležitosti jemu
nepřípustné jak v táboře tak mimo něj.
S problémem, na který nestačí sám, se svěří vedoucímu,
kterému důvěřuje, protože on je připraven naslouchat.
Je přísný zákaz vozit na tábor cenné věci, mobilní telefon, elektroniku, šperky, kapesné vyšší než 500kč.
Je platným a jednotným členem své družinky, soutěží čestně a nesnaží se podvádět.
Hrubý přestupek proti táborovému řádu může vést až k vyloučení z tábora.

Na táboře platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.

 

Režim dne:

07.30-08.30 budíček, rozcvička, osobní hygiena, ranní nástup
08.30-09.00 snídaně
09.00-10.30 první dopolední program
10.30-10.45 přesnídávka
10.45-12.30 druhý dopolední program
12.30-13.00 oběd
13.00-15.00 polední klid, volno k odpočinku
15.00-16.30 první odpolední program
16.30-16.45 svačina
16.45-18.30 druhý odpolední program
18.30-19.00 večeře
19.00-20.30 večerní program
20.30-22.00 poradní oheň
22.00- večerka

Režim se přizpůsobuje věku účastníků a náročnosti programu.

 

HAZARD..
kontrolu pořádku, úklidu ve stanu, očistu těla, věci na spaní, aj.
jsme pojali netradičním způsobem, hazardem.
Při ranním nástupu, házíme velkou hrací kostkou.
První hod určí kolikátý v řadě bude kontrolován.
Příklad: padne-li Dvojka, tak každý druhý.
Druhý hod určí předmět kontroly. Příklady:

1. Stan a okolí
2. Nohy a ruce
3. Bonus
4. Ešus, lžíce a hrnek
5. Věci na spaní a kufr
6. Krk a uši

Letní tábor HAMERNICE - tábor, kde spousta dětí tráví letní prázdniny


TOPlist