Letní tábor HAMERNICE - Tábornický klub Smrček

Informace k táboru

HAMERNICE pro rok 2024:
V údolí Říčky mezi samotou Hamernice a osadou Popelov nedaleko Rokytnice v Orlických horách se nachází rozlehlá Schmoranzova louka. 
Již od roku 1979 ožívá každoročně o letních prázdninách dětskými tábory, které tu v současnosti prořádá Tábornický klub Smrček.

Náše základna je místo, kde spousta dětí tráví letní prázdniny.
Během tábora se účastní mnoha různých aktivit, které by jinak mnohdy během školního roku nezažily.

 • provozovatel: Česká tábornická unie - T.K.Smrček Brno, p.s.
  Krkoškova 23, 613 00 Brno 
 • termín: 6. červenec 2024 – 20. července 2024
 • Cena tábora: 5500 Kč
 • místo:Hamernice, pošta Rokytnice v Orlických horách
 • jde o stanový tábor uprostřed přírody
 • všichni účastníci jsou pojištěni u pojišťovny Generali Česká pojišťovna
 • tábor má vlastní studnu a je pravidelně kontrolován hygienickou službou
 • po celou dobu tábora je přítomna zdravotní sestra a vyškolený zdravotník
 • všichni vedoucí jsou k činnosti s dětmi akreditováni MŠMT
 • program je zaměřen na poznávání a ochranu přírody, tematicky veden celotáborovou hrou.
 • důraz je kladen na samostatnost dětí
 • tábor je určen především pro děti a mládež ve věku 7 – 15 let -
  (možné i výjimky např. pro mladší sourozence)

Přesné informace Vám budou rozeslány v průběhu května,
a to pouze v případě, že nám zašlete závaznou přihlášku Vašeho dítěte.

Přihlášením dítěte na tábor souhlasíte s tím, že se dítě pro letošní kalendářní rok stane členem České tábornické unie - Tábornického klubu Smrček.
Toto členství není spojeno s žádnou dodatečnou platbou ani jinými povinnostmi.

Zasláním přihlášky je vysloven souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce.
Toto zpracování však slouží pouze pro evidenci dítěte na táboře, jeho pojištění a splnění zákonných podmínek pro účast dítěte na táboře.
Osobní údaje nebudou poskytovány žádné třetí osobě s výjimkou kontrolních orgánů a České tábornické unie (pro účely evidence dítěte a výkaznictví o činnosti).

Za vedení tábora

  Ludvík Ševčík

  hlavní vedoucí

Letní tábor HAMERNICE - tábor, kde spousta dětí tráví letní prázdniny


TOPlist